Danh sách 10 người phải giải trình về dự án đường sắt

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu 7 cán bộ đương chức và 3 người đã nghỉ hưu từng liên quan đến dự án đường sắt đô thị số 1 phải báo cáo, làm rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án đường sắt đô thị.

du-an-duong-sat-nhat-banBê bối đường sắt việt nam

Đọc tiếp “Danh sách 10 người phải giải trình về dự án đường sắt”